Uttermossa ungdomsförening r.f.

Bild: Uttermossa ungdomsförening r.f.

Föreningsinfo
Bergtået, 64100 Kristinestad
uttermossauf.sou.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 8:e ring

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Byaverksamhet, Ungdomsverksamhet

Kontaktperson
Johan Aittamäki
Telefon: 040 7500016
E-post: johan( at )koneaittamaki.fi